Privacybeleid

Met deze privacyverklaring wil avondklokvanrutte.nl u graag informeren over welke (persoons)gegevens we voor welke doeleinden verzamelen en wat uw rechten zijn ten aanzien van onder meer het inzien, wijzigen en verwijderen van gegevens.

Uw rechten

Onder de geldende wetgeving – met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming – heeft u een aantal rechten. Deze rechten, voor zover ze relevant zijn voor uw gebruik van de diensten die avondklokvanrutte.nl aanbiedt, omvatten onder meer het recht om uw gegevens in te zien, om ze te laten corrigeren en om ze te laten wissen. U mag niet verplicht worden tot het verstrekken van onnodige gegevens. U heeft het recht dat uw gegevens goed beveiligd worden opgeslagen en verwerkt.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Privacy functionaris

Heeft u vragen of wensen ten aanzien van uw gegevens en de bescherming daarvan, neem dan contact op met onze privacy functionaris via webmaster@avondklokvanrutte.nl.

Beperking van de toegang tot uw data

Binnen avondklokvanrutte.nl wordt slechts aan die medewerkers toegang gegeven tot uw gegevens die die toegang nodig hebben om hun taken te kunnen verrichten (bijvoorbeeld omdat zij de nieuwsbrief moeten versturen).

Mailinglijsten

Voor al onze mailinglijsten geldt dat uw e-mailadres alleen met uw voorafgaande toestemming wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere mail die we via een mailinglijst sturen, bevat een link waarmee u uzelf kunt afmelden. Wij kunnen u ook handmatig verwijderen. Stuur daarvoor een berichtje aan de privacy functionaris (zie bovenaan).

Voor het versturen van mailings gebruiken wij de open source software PHPlist die wordt gehost op onze eigen afgescheiden server en die door ons wordt beheerd en beveiligd. Derden hebben geen toegang tot de gegevens.

Formulieren en petities

Als u via een formulier persoonlijke gegevens invult, voor bijvoorbeeld een petitie of om abonnee te worden van onze e-mail updates, dan stellen wij alleen die gegevens verplicht die we minimaal nodig hebben voor het betreffende doel van dat formulier.

Indien u gegevens over uw woonplaats invult, dan kunnen we die gegevens gebruiken om u uit te nodigen voor evenementen of acties die door ons in of nabij uw woonplaats worden georganiseerd.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Zodra een petitie is afgelopen worden alle in dat kader verzamelde gegevens vernietigd.

Ingesloten inhoud van andere sites

Hoewel wij dit zoveel mogelijk actief trachten te vermijden, kan onze website ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

We kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen we aankondigen op onze website.

Gebruik van deze website

Bezoek, raadpleging en gebruik van deze website impliceert de acceptatie van deze privacyverklaring en de genoemde voorwaarden. Bent u het niet eens met dit privacybeleid en deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze website en de daarop aangeboden diensten.

17 februari 2021